pl en
 
NAPAWANIE CZĘŚCI MASZYN

Przemysł Cementowo-Wapienniczy

 • rolki u misy mielące młynów surowca i klinkieru: np. MPS, Loeshe, Alstom, 
 • kruszarki
 • zsuwnie
 • klapy zaworów
 • ślimaki podające
 • ślizgi
 • młotki kruszarek
 • wykładziny kruszarek

 

Przemysł hutniczy i Produkcja stali

 • rolki samotoków
 • rolki COS
 • walce profilowe
 • prostownice
 • ślizgi
 • koła suwnic
 • łopatki wentylatorów
 • łamacze spieku

 

 

Budownictwo

 • wykładziny mieszalników betonu i asfaltu
 • zgarniacze
 • obudowy mieszalników
 • ślimaki podajników
 • rurociągi transportu betonu
 

Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego

 • wykładziny przenosników zgrzebłowych
 • kruszarki węgla
 • wentylatory
 • opancerzenia kombajnów
 • zsuwnie
 • blachy przesypowe