pl en
 
PRODUKCJA CZĘŚCI MASZYN

Energetyka

 • wodziki i płyty oporowe młynów węgla MKM
 • przewody pyłowe
 • kruszarki żużla
 • pierścienie mielące

 

 

Hutnictwo żelaza i stali

 • walce profilowe
 • rolki samotoków
 • koła suwnic
 • osprzęt

 

Budowa Maszyn

 • wirniki wentylatorów
 • młotki kruszarek
 • nurniki
 • siłowniki
 • bloki zaworów
 • mieszalniki
 • kruszarki

 

Przemysł Cementowo-Wapienniczy

 • młotki kruszarek
 • łopatki wentylatorów
 • rolki mielące młynów pionowych
 • wykładziny młynów bębnowo-kulowych
 • rynny zsypowe
 • opancerzenia młynów

 

 

Wentylatory

 • łopatki wentylatorów
 • nakładki
 • obudowy spiralne

 

Podajnik węgla i minerałów

 • wykładziny zsuwni
 • pióra ślimaków
 • blachy przesypowe
 • podłogi przenośników zgrzebłowych